วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

จากสถานการณ์STIของรพ.ปราสาทที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณเตือนการระบาดของHIV ถือเป็นความท้าทายใน
พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยSTI โดยน ากลยุทธ์RRTTR มาตรฐานการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.
2558 มาจัดท าแนวทางปฏิบัติงานและพัฒนาต่อยอด พบผู้ป่วยSTI ได้รับการวินิจฉัยการรักษาถูกต้องและได้รับการ
ตรวจHIVเพิ่มขึ้น อีกทั้งHIVรายใหม่ได้เข้าสู่การรักษาร้อยละ 100
 

เอกสาร

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close