วันเสาร์ที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2023

D O W N L O A D

ลำดับ รายการ จำนวน ###
1 "มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 5 (ประกาศใช้ ต.ค.2565)" 877 โหลด.
2 รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยง HRMS 1518 โหลด.
3 คู่มือการใช้งานระบบ HRMS 1419 โหลด.
4 แบบฟอร์มเลือนระดับชำนาญงาน 65 1213 โหลด.
5 แบบฟอร์มขอเลื่อนระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 65 1281 โหลด.
6 แบบฟอร์มพัสดุ 2179 โหลด.
7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปราสาท 2207 โหลด.
8 Patient Safety สรพ. 2018 3506 โหลด.
9 Personnal Safety สรพ. 2018 3412 โหลด.
10 มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) 3709 โหลด.
11 แบบฟอร์มการรับบริจาค 2288 โหลด.
12 แบบฟอร์มขอนุมัติไปราช 2471 โหลด.
13 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2655 โหลด.
14 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 2838 โหลด.
15 งานการเงิน 2567 โหลด.
16 ตราประจำโรงพยาบาลปราสาท 2867 โหลด.
17 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2468 โหลด.
18 ทะเบียนผู้ป่วย Long term care และ Palliative care 2890 โหลด.
19 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 2981 โหลด.
20 แบบฟอร์มใบขอโอน 3031 โหลด.
21 แบบฟอร์มใบลา 3465 โหลด.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close