วันพุธที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2024

ประวัติหน่วยงาน

โรงพยาบาลปราสาท ตั้งอยู่เลขที่ 602 ถนนโชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 2 ต. กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 หมายเลขโทรศัพท์ 044-551295

การเติบโตของโรงพยาบาล 
เริ่มต้นจาก สุขศาลา 1 ชั้น

                                       


โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง พ.ศ.2525 เปิดดำเนินการครั้งแรก 15 มกราคม 2525 

                                         

- มีแพทย์ 2 คน 
- พยาบาล 2 คน 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน 
โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง พ.ศ.2528 เปิดดำเนินการ 10 มิถุนายน 2528 

                                         

โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง พ.ศ.2536 - เปิดดำเนินการ 15 เมษายน 2539 
โรงพยาบาลขนาด 120 เตียง พ.ศ.2548 
โรงพยาบาลขนาด 150 เตียง พ.ศ. 2552
ปรับเป็นโรงพยาบาลทุุติยภูมิ 2.2 ใน พ.ศ. 2553

                                         

 

ยกฐานะเป็นโรงพยาลทั่วไป M1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 จำนวนเตียงขึ้นทะเบียน 150 เตียง ให้บริการจริง 215 เตียง 


ขอบเขตการให้บริการ
1. ให้บริการสุขภาพครอบคลุมด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
2. ให้บริการผู้ป่วยเฉพาะทาง อายุรกรรม,ศัลยกรรม,กุมารเวชกรรม,สูตินรีกรรม, นรีเวชกรรม,จิตเวช,ทันตกรรม,เวชกรรมฟื้ันฟู,โรงงานขาเทียม

3. ให้บริการการแพทย์แผนไทย
4. ให้บริการ EMS ตลอด 24 ชั่วโมงโดยพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
5. ให้บริการแบบใกล้บ้าน-ใกล้ใจโดยมีแพทย์ออกปฏิบัติงานที่ PCU จำนวน 7 แห่ง

พื้นที่รับผิดชอบหรือกลุ่มเป้าหมาย
          ประชาชนเขตอำเภอปราสาท และอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสุรินทร์ เช่น อำเภอกาบเชิง และอำเภอพนมดงรัก 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close