วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2024
#ทีม/หน่วยงานชื่อเอกสารไฟล์ดาวน์โหลดสร้างวันที่ 
1งานบริบาลเภสัชสารสนเทศข้อควรรู้สำหรับผู้รับบริการฉีดโควิด17 มี.ค. 2021
2งานบริบาลเภสัชสารสนเทศขั้นตอนการรับวัคซีนโรงพยาบาลปราสาท17 มี.ค. 2021
3งานบริบาลเภสัชสารสนเทศคุณสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่17 มี.ค. 2021
4งานบริบาลเภสัชสารสนเทศจดหมายข่าวเภสัชสนเทศ-Covid-vacc-25-2-6417 มี.ค. 2021
5งานบริบาลเภสัชสารสนเทศจดหมายข่าวเภสัชสนเทศ-Zn17 มี.ค. 2021
6งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_การใช้ยาปฏิชีวนะในแผลสด17 มี.ค. 2021
7งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_การใช้ยาสมเหตุสมผลในผู้สูงอายุ17 มี.ค. 2021
8งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_การรับบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลปราสาท22 มิ.ย. 2021
9งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_ไข้หวัด เจ็บคอ แก้22 มิ.ย. 2021
10งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_ท้องเสีย22 มิ.ย. 2021
11งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_ภาวะเลือดเป็นกรดจากยา Metformin22 มิ.ย. 2021
12งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับการรับบริการฉีดวัคซีน22 มิ.ย. 2021
13งานบริบาลเภสัชสารสนเทศอาการไม่พึงประสงค์วัคซีนโควิด22 มิ.ย. 2021
14กลุ่มงานบัญชีรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 (งวด 12)14 ต.ค. 2021
15องค์กรพยาบาลการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)

บทคัดย่อ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประเทศไทย การวินิจฉัยและการดูแลรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนได้มาก ระบบการส่งต่อและการประสานงานภายในโรงพยาบาล มีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ พยาบาลมีหน้าที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน ในการ ประเมิน คัดกรองผู้ป่วยอย่างรวดเร็วตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการดำเนินของโรค การรักษา และการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในระยะ เฉียบพลัน และศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในกรณีศึกษา 1 ราย
ผลการศึกษา ผู้ป่วยชายชาวต่างชาติ อายุ 71 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการสำคัญ คือ แน่นหน้าอก เป็นก่อนมาโรงพยาบาล 30 นาที ให้ประวัติว่า 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการแน่นบริเวณกลางอก มีร้าวไปที่แขนทั้งสองข้าง นั่งพักอาการทุเลาลง 30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล แน่นบริเวณหน้าอกมากขึ้น มีร้าวไปที่แขนสองข้าง นั่งพักไม่ดีขึ้น จึงมาโรงพยาบาล มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงรับยาประจำ แรกรับที่โรงพยาบาล อุณหภูมิ 36.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 84 ครั้ง/นาที หายใจ 22 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 190/100 มิลลิเมตรปรอท Pain score 8คะแนน ได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ ST-elevate in V1-V6 Troponin -T Negative ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการรักษาด้วยยา Streptokinase 1.5 ล้านยูนิตทางหลอดเลือดดำ ภายใน 60 นาที ASA (300 mg) รับประทานทันที Clopodogrel (75 mg) รับประทานทันที Isosorbide dinitrate (5 mg) 1 tab อมใต้ลิ้น ให้สารนํ้า NSS1,000 อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงHydrocortisone (100 mg) ทางหลอดเลือดดำการดูแลด้านจิตใจ ความวิตกกังวล รวมถึงการดูแลส่งต่อไปโรงพยาบาลสุรินทร์
สรุป : บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มีความ สำคัญยิ่งด้านความรู้ การคัดกรอง การซักประวัติ การประเมินอาการเจ็บหน้าอกอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งส่งต่อในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า สามารถลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ : โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน กรณีศึกษา
27 ม.ค. 2022
16คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 256216 มิ.ย. 2022
17คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
16 มิ.ย. 2022
18กลุ่มงานการเงินรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 256518 ต.ค. 2022
19(ไม่ได้ตั้ง)28 ก.พ. 2023
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close