วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2022
#ทีม/หน่วยงานชื่อเอกสารไฟล์ดาวน์โหลดสร้างวันที่ 
1งานบริบาลเภสัชสารสนเทศข้อควรรู้สำหรับผู้รับบริการฉีดโควิด17 มี.ค. 2021
2งานบริบาลเภสัชสารสนเทศขั้นตอนการรับวัคซีนโรงพยาบาลปราสาท17 มี.ค. 2021
3งานบริบาลเภสัชสารสนเทศคุณสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่17 มี.ค. 2021
4งานบริบาลเภสัชสารสนเทศจดหมายข่าวเภสัชสนเทศ-Covid-vacc-25-2-6417 มี.ค. 2021
5งานบริบาลเภสัชสารสนเทศจดหมายข่าวเภสัชสนเทศ-Zn17 มี.ค. 2021
6งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_การใช้ยาปฏิชีวนะในแผลสด17 มี.ค. 2021
7งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_การใช้ยาสมเหตุสมผลในผู้สูงอายุ17 มี.ค. 2021
8งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_การรับบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลปราสาท22 มิ.ย. 2021
9งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_ไข้หวัด เจ็บคอ แก้22 มิ.ย. 2021
10งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_ท้องเสีย22 มิ.ย. 2021
11งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับ_ภาวะเลือดเป็นกรดจากยา Metformin22 มิ.ย. 2021
12งานบริบาลเภสัชสารสนเทศแผ่นพับการรับบริการฉีดวัคซีน22 มิ.ย. 2021
13งานบริบาลเภสัชสารสนเทศอาการไม่พึงประสงค์วัคซีนโควิด22 มิ.ย. 2021
14กลุ่มงานบัญชีรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 (งวด 12)14 ต.ค. 2021
15องค์กรพยาบาลการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)

บทคัดย่อ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประเทศไทย การวินิจฉัยและการดูแลรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนได้มาก ระบบการส่งต่อและการประสานงานภายในโรงพยาบาล มีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ พยาบาลมีหน้าที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน ในการ ประเมิน คัดกรองผู้ป่วยอย่างรวดเร็วตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการดำเนินของโรค การรักษา และการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในระยะ เฉียบพลัน และศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในกรณีศึกษา 1 ราย
ผลการศึกษา ผู้ป่วยชายชาวต่างชาติ อายุ 71 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการสำคัญ คือ แน่นหน้าอก เป็นก่อนมาโรงพยาบาล 30 นาที ให้ประวัติว่า 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการแน่นบริเวณกลางอก มีร้าวไปที่แขนทั้งสองข้าง นั่งพักอาการทุเลาลง 30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล แน่นบริเวณหน้าอกมากขึ้น มีร้าวไปที่แขนสองข้าง นั่งพักไม่ดีขึ้น จึงมาโรงพยาบาล มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงรับยาประจำ แรกรับที่โรงพยาบาล อุณหภูมิ 36.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 84 ครั้ง/นาที หายใจ 22 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 190/100 มิลลิเมตรปรอท Pain score 8คะแนน ได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ ST-elevate in V1-V6 Troponin -T Negative ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการรักษาด้วยยา Streptokinase 1.5 ล้านยูนิตทางหลอดเลือดดำ ภายใน 60 นาที ASA (300 mg) รับประทานทันที Clopodogrel (75 mg) รับประทานทันที Isosorbide dinitrate (5 mg) 1 tab อมใต้ลิ้น ให้สารนํ้า NSS1,000 อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงHydrocortisone (100 mg) ทางหลอดเลือดดำการดูแลด้านจิตใจ ความวิตกกังวล รวมถึงการดูแลส่งต่อไปโรงพยาบาลสุรินทร์
สรุป : บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มีความ สำคัญยิ่งด้านความรู้ การคัดกรอง การซักประวัติ การประเมินอาการเจ็บหน้าอกอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งส่งต่อในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า สามารถลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ : โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน กรณีศึกษา
27 ม.ค. 2022
16คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 256216 มิ.ย. 2022
17คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
16 มิ.ย. 2022
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close