วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

          วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชน  ณ โรงเรียนอมรินทราวารี ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง  จังหวัดสุรินทร์  ภายใต้การนำของนายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายเสริมสักดิ์  สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน ในการเป็นประธานในพิธีเปิด ตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี ๒๕๖๕  โดยมีนายแพทย์สินชัย  ตันติรัตนานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีนายประภาส  ศรีจันทร์เวียงนายอำเภอปราสาท  กล่าวต้อนรับ  และสาธารณสุขอำเภอปราสาท หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีม  อสม. ให้การต้อนรับ

           โรงพยาบาลปราสาทโดยการนำของ  นายแพทย์นพดล  พิษณุวงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท  นำแพทย์ พยาบาล  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาทออกให้บริการที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  พร้อมด้วยนายจรูญ   ดวงพร สาธารณสุขอำเภอปราสาท และเจ้าหน้าที่จาก คปสอ.ปราสาทร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น ๑๒๗ คน และรับบริการด้านทันตกรรมทั้งหมด  ๔๕ คน แพทย์แผนไทย ๒๒ คน  คัดกรองเต้านม ๑๖ คน ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙  ๒๙๖ คน ส่งต่อและขอเข้าเป็นผู้ป่วยมูลนิธิฯ ๑๔ คน  และมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๑๐๑ คน ในนามของงานพอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงาน ครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close