วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2023

D O W N L O A D

ลำดับ รายการ จำนวน ###
1 รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยง HRMS 665 โหลด.
2 คู่มือการใช้งานระบบ HRMS 587 โหลด.
3 แบบฟอร์มเลือนระดับชำนาญงาน 65 614 โหลด.
4 แบบฟอร์มขอเลื่อนระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 65 616 โหลด.
5 แบบฟอร์มพัสดุ 1564 โหลด.
6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปราสาท 1612 โหลด.
7 Patient Safety สรพ. 2018 2702 โหลด.
8 Personnal Safety สรพ. 2018 2583 โหลด.
9 มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) 3063 โหลด.
10 แบบฟอร์มการรับบริจาค 1678 โหลด.
11 แบบฟอร์มขอนุมัติไปราช 1856 โหลด.
12 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2053 โหลด.
13 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 2215 โหลด.
14 งานการเงิน 1974 โหลด.
15 ตราประจำโรงพยาบาลปราสาท 2242 โหลด.
16 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 1862 โหลด.
17 ทะเบียนผู้ป่วย Long term care และ Palliative care 2278 โหลด.
18 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 2376 โหลด.
19 แบบฟอร์มใบขอโอน 2422 โหลด.
20 แบบฟอร์มใบลา 2859 โหลด.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close