วันอังคารที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2022

D O W N L O A D

ลำดับ รายการ จำนวน ###
1 แบบฟอร์มพัสดุ 745 โหลด.
2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปราสาท 807 โหลด.
3 Patient Safety สรพ. 2018 1495 โหลด.
4 Personnal Safety สรพ. 2018 1409 โหลด.
5 มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) 1850 โหลด.
6 แบบฟอร์มการรับบริจาค 870 โหลด.
7 แบบฟอร์มขอนุมัติไปราช 1053 โหลด.
8 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 1237 โหลด.
9 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 1405 โหลด.
10 งานการเงิน 1170 โหลด.
11 ตราประจำโรงพยาบาลปราสาท 1380 โหลด.
12 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 1033 โหลด.
13 ทะเบียนผู้ป่วย Long term care และ Palliative care 1459 โหลด.
14 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 1579 โหลด.
15 แบบฟอร์มใบขอโอน 1625 โหลด.
16 แบบฟอร์มใบลา 2045 โหลด.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close