วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023

D O W N L O A D

ลำดับ รายการ จำนวน ###
1 แบบฟอร์มเลือนระดับชำนาญงาน 65 167 โหลด.
2 แบบฟอร์มขอเลื่อนระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 65 151 โหลด.
3 แบบฟอร์มพัสดุ 1126 โหลด.
4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปราสาท 1183 โหลด.
5 Patient Safety สรพ. 2018 2151 โหลด.
6 Personnal Safety สรพ. 2018 2025 โหลด.
7 มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) 2532 โหลด.
8 แบบฟอร์มการรับบริจาค 1237 โหลด.
9 แบบฟอร์มขอนุมัติไปราช 1425 โหลด.
10 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 1625 โหลด.
11 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 1790 โหลด.
12 งานการเงิน 1553 โหลด.
13 ตราประจำโรงพยาบาลปราสาท 1789 โหลด.
14 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 1422 โหลด.
15 ทะเบียนผู้ป่วย Long term care และ Palliative care 1847 โหลด.
16 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 1955 โหลด.
17 แบบฟอร์มใบขอโอน 2003 โหลด.
18 แบบฟอร์มใบลา 2435 โหลด.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close