วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

D O W N L O A D

ลำดับ รายการ จำนวน ###
1 "มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 5 (ประกาศใช้ ต.ค.2565)" 1175 โหลด.
2 รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยง HRMS 1936 โหลด.
3 คู่มือการใช้งานระบบ HRMS 1825 โหลด.
4 แบบฟอร์มเลือนระดับชำนาญงาน 65 1511 โหลด.
5 แบบฟอร์มขอเลื่อนระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 65 1593 โหลด.
6 แบบฟอร์มพัสดุ 2478 โหลด.
7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปราสาท 2499 โหลด.
8 Patient Safety สรพ. 2018 3884 โหลด.
9 Personnal Safety สรพ. 2018 3814 โหลด.
10 มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) 4020 โหลด.
11 แบบฟอร์มการรับบริจาค 2592 โหลด.
12 แบบฟอร์มขอนุมัติไปราช 2768 โหลด.
13 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2955 โหลด.
14 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 3141 โหลด.
15 งานการเงิน 2864 โหลด.
16 ตราประจำโรงพยาบาลปราสาท 3187 โหลด.
17 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2770 โหลด.
18 ทะเบียนผู้ป่วย Long term care และ Palliative care 3184 โหลด.
19 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 3276 โหลด.
20 แบบฟอร์มใบขอโอน 3330 โหลด.
21 แบบฟอร์มใบลา 3760 โหลด.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close