วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
นายวีระเกียรติ  รัมณีย์รัตนากุล นายอำเภอปราสาท ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นางสมโบว์  ฉัตรดำรง สาธารณสุขอำเภอปราสาท และส่วนราชการต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอปราสาทร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยแข็งแรง เก่งดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  และสามารถพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่คนไทย 4.0 ในอนาคต โดยได้เลือก 3 ตำบลนำร่อง ได้แก่ ตำบลกังแอน ตำบลทมอ และตำบลตานี เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ ในงานมีพิธีมอบป้ายโครงการให้แก่พื้นที่เป้าหมายและมอบของที่ระลึกให้แก่หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด - 2 ปี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลปราสาท

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close