วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

ชาวโรงพยาบาลปราสาท ขอแสดงความยินดีกับ พยาบาลดีเด่นทั้งสามท่าน ประกอบด้วย

1. นางพฤกษชาติ  ทบแป พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปราสาท รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาวิจัยทางการพยาบาล

2. นางสาวพรทิพย์ บุญรอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปราสาท รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาผู้บริหารการพยาบาลในระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย ระดับทุติยภูมิ

3. นาสาวมลฤดี ยืนยาว พยาบาลดีเด่นด้านปฏิบัติการพยาบาล

 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close