วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

D O W N L O A D

ลำดับ รายการ จำนวน ###
1 "มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 5 (ประกาศใช้ ต.ค.2565)" 3926 โหลด.
2 รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยง HRMS 4627 โหลด.
3 คู่มือการใช้งานระบบ HRMS 4430 โหลด.
4 แบบฟอร์มเลือนระดับชำนาญงาน 67 3195 โหลด.
5 แบบฟอร์มขอเลื่อนระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 67 3348 โหลด.
6 แบบฟอร์มพัสดุ 4089 โหลด.
7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปราสาท 4157 โหลด.
8 Patient Safety สรพ. 2018 6436 โหลด.
9 Personnal Safety สรพ. 2018 6392 โหลด.
10 มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) 5633 โหลด.
11 แบบฟอร์มการรับบริจาค 4255 โหลด.
12 แบบฟอร์มขอนุมัติไปราช 4394 โหลด.
13 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 4614 โหลด.
14 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 4845 โหลด.
15 งานการเงิน 4527 โหลด.
16 ตราประจำโรงพยาบาลปราสาท 4877 โหลด.
17 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 4346 โหลด.
18 ทะเบียนผู้ป่วย Long term care และ Palliative care 4862 โหลด.
19 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 4921 โหลด.
20 แบบฟอร์มใบขอโอน 5045 โหลด.
21 แบบฟอร์มใบลา 5465 โหลด.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close