วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023
#ประเภทเอกสารหัวข้อเรื่อง 
1ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Close suction No.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
2ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mask disposable โโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
3ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mask N95(1860) Medical grade โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
4ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atorvastatin 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
5ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Carvedilol 6.25 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
6ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ Dimenhydrinate 50mg และ Metoprolol 100mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
7ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Furosemide 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
8ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lorazepam 0.5 mg โโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
9ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Medroxyprogesterone 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
10ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nifedipine 20 mg CR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
11ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% Sodium cholride 1000 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
12ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ Paracetamol syrup 60 ml และ Hista-oph eye drop 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
13ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium valproate 500mg Sustained release โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
14ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Montelukast 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
15ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Omeprazole 40 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
16ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sterile water for irrigation 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
17ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ Aspirin 81 mg และAspirin 300 mg mโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
19ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gauze pad 3x3 sterile (10 ชิ้น) โโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
20ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable No.L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
21ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nylon 10-0 c-3 12 3-8 cutting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
22ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tegaderm 6x7 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
23ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (ซองซิปสีชา 8x12cm,ตลับพลาสติก 10 gm.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
24ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ (Nylon) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
25ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ (ลมออกซิเจน,ลมออกซิเจนท่อเล็ก,แก๊สไนตรัสออกไซด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
26ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ (สาย redivac No.8,10,Thoracic catheter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
27ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
28ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,148 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 5%DN/2 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
30ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Eposis 5,000 unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
31ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Filgrastim injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
32ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Lactulose 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
33ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Manidipine 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
34ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Methyldopa 250 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
35ยกเลิกประกาศเชิญชวนยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อHyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประจำปีงบประมาณ 2564)
36ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Amiodarone 150mg in 3 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
37ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Nicardipine 2mg in 2ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
38ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Norepinephrine 4 mg in 4 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
39ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ NPH 10 ml and Regular insulin 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
40ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Pregabalin 75 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
41ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Automatic Disposable Biopsy system โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
42ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Endosampler with 10 cc syring โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
43ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gauze 9x9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
44ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (Gauze Pad และ สำลีก้อนเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
45ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV cather no. 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
46ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV cather no. 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
47ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV cather no. 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
48ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Suction tube No 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
49ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Surgicel 5x7.5 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
50ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Urine bag adult 2,000 ml T value โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
51ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ walker adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
52ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (Foley cath 2 way) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
53ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ (Jewett brace size S M L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
54ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ (penrose drain, steristrip) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
55ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
56ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สำลีก้อนเล็ก 0.35 g sterile (5ก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
57ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
58 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 2 เครื่อง
59 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 5 เครื่อง
60 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน
61 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 9 เครื่อง
62ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,148 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
63 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,148 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
64ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 0.9% NSS 1,000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
65ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Acemetacin 90 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
66ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Hyaluronic acid prefill 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
67ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Methergin inj. 0.2mg in ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
68ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Tiotropium bromide 18 mcg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
69ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Doctor order sheet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
70ประกาศเชิญชวนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe ball No.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
71ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe ball No.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
72 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
73ประกาศเชิญชวนประกาศการรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร
74ประกาศเชิญชวนประกาศการรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
75ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ซองซิปใส 4x6 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
76ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ ลมออกซิเจน ลมออกซิเจนท่อเล็ก ลมออกซิเจนท่อใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
77 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง
78 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง
79 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน
80 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 9 เครื่อง
81ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ K-Y gel 50 gm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
82ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove diposable no.XS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
83ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดทำแผล 60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
84ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (Silk ไม่ติดเข็ม Sterile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
85ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (กล่องปลดหัวเข็ม No.S และ M) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
86ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ (Needle disposable) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
87ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ (Webril 3,4,6 inch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
88ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ (ไม้พันสำลี และสำลีก้อนเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
89ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สำลีก้อนเล็ก 0.35 gm sterile (10ก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
90ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
91ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา D-5-W 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
92ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Furosemide250mg in 25ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
93ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Ketoconazole Shampoo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
94ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Mixtard 70/30 in 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
95ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Morphine 20 mg SR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
96ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Sevoflurane 250 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
97ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Streptokinase โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
98-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 5 เครื่อง
99-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 2 เครื่อง
100-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
101-ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาร้านอาหาร (ขั้นตอนที่ 1)
102-ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาร้านเครื่องดื่ม (ขั้นตอนที่ 1)
103 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง
104 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง
105ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อSodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L bottle รวมจำนวน 34,100 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564
106ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อSodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag รวมจำนวน 36,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564
107ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อEtonogestrel 68 mg implant รวมจำนวน 600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564
108 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
109ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 0.5% Bupivacain 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
110ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Amoxycillin 1 g and Clavulanic acid 200 mg for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
111ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Enalapril 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
112ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Eposis 5,000 iu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
113ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Gabapentin 600 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
114ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Metronidazole 500mg in 100 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
115ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Mixtard Penfill 3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
116ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Pioglitazone 30 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
117ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา sodamint 300 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
118ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (50% magnesium 2 ml,7.5% Sodiumbicarbonate,Sulfasalazine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
119ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
120-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม
121-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
122 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 10 เครื่อง
123 ประกาศราคากลางเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,148 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
124ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Acetate ringer solution 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
125ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Activated charcoal 5 g. powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
126ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Amlodipine 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
127ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Daflon tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
128ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Fluoxetine 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
129ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Mometasone nasal spray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
130ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา morphine sulfate 10 mg in 5 ml oral solution 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
131ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา MTV Drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
132ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Natear eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
133ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Penicillin G 5 mu injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
134ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Vancomycin 500 mg in 10 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
135ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Vitamin B co tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
136ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา เพชรสังฆาต แคปซูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
137ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา ฟ้าทะลายโจร 500 mg แคปซูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
138ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวณ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
139ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Betahistine 12 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
140ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Budesonide nasal spray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
141ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Cetirizine HCl 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
142ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Deferasirox 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
143ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Fluticasone 50 mcg and salmeterol 25 mcg MDI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
144ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Hydralazine HCl 25 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
145ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Levetiracetam 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
146ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Methotrexate 2.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
147ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา NaCl 300 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
148ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Theophylline 200 mg SR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
149ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Tramadol HCl 50 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
150ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
151ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
152ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
153ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
154ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
155ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
156ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
157ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
158ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
159ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
160ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
161ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Heated Breathing tube with MR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
162ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Spo2 sensor adult ของเครื่องติดตามสัญญาณชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
163ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กรรไกรตัดไหม Operating ป้าน ป้าน ตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
164ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (Double Drill and Drill Guide) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
165-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
166ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodiumchloride 1,000 ml for irrigation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
167ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Amlodipine 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
168ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Cefazolin 4 gm powder injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
169ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone 1 gm powder injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
170ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา clindamycin 600mg in 4 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
171ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Clozapine 100 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
172ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา enalapril 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
173ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Multivitamin tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
174ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา vitamin B1 injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
175ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา มะขามแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
176ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ยา 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
177ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable No.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
178ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove Surgical sterile 7.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
179ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mask disposable โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
180ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mask N95 Medical grade โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
181ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุด cover all high risk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
182ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
183ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
184ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Alfacalcidol 0.25 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
185ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Baclofen 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
186ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1 gm powder injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
187ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Cephalexine 500 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
188ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Colchicine 0.6 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
189ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Dextromethorphane 15 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
190ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Dorzolamide+Timolol eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
191ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Enalapril 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
192ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Eposis 5,000 iu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
193ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Ethinyl estradiol 0.035mg+Cyproterone acetate 2 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
194ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Lac-oph eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
195ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา manidipine 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
196ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Meropenem 1 gm powder injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
197ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Oestrogel 0.06% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
198ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Pregabalin 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
199ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Sodium chloride 900mg in 100 ml infusion 1,000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
200ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (povidine scrub ,chlorhexidine scrub) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
201ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (Sulfasalazine 500 mg,Haloperidol decanoate 50mg in 1ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
202ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
203ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable no.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
204ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Opthalmic knife 2.75 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
205ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ polypectomy snare cold hot snare โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
206ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุด cover all hige risk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
207ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุด เสื้อกาวด์พิเศษ เอส 50 size L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
208ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable no.s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
209ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove surgical sterile no.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
210ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV set adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
211ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (syringe disposable 3 cc,5cc) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
212ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
213ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
214ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,148 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
215ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GIA 80 4.8 SGL use loading unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
216ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nutriline C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
217ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sticker lab กระดาษต่อเนื่อง 2 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
218ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Surgical blade sterile no.11(Feather) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
219ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
220ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
221ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
222ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
223ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
224ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
225ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
226ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GIA 80 3.8 SGL use loading unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
227ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PE Gown isolation แขนจั๊ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
228ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ นมสูตร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
229ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
230ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.1% TA lotion 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
231ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Albendazole suspension โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
232ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amiodarone 150 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
233ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bimatoprost eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
234ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluoxetine 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
235ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluphenazine 25 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
236ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hema plus 4,000 iu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
237ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ORS 4.25 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
238ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Proctocedyl suppositories โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
239ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TA 10mg in 1 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
240ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alcohol 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
241ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calcium polystyrene 5 gm powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
242ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Insulin glargine 300 unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
243ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lactulose 66.7% 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
244ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Methimazole 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
245ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Naloxone HCl 400mcg in 1 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
246ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NPH penfill 3 ml 300 unit injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
247ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sertraline 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
248ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
249ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน
250ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 2 เครื่อง
251ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง
252ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amlodipine 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
253ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cisatracurium 10mg in 5 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
254ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ferrous fumarate 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
255ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone 250 mcg+Salmeterol 50 mcg inhalation powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
256ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Octreotide 0.1 mg in 1 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
257ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Poly oph eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
258ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium Valproate 500 mg Sustaine release โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
259ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Urea cream 35 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
260ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาแก้ไอมะขามป้อม 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
261ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
262ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amlodipine 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
263ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amphotericin B 50 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
264ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enalapril 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
265ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Esprogen 4,000 unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
266ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gabapentin 600 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
267ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Medroxy progesterone 150 mg in 3 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
268ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Medroxy progesterone 150 mg in 3 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
269ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ N-Acetyl 200 mg powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
270ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Olive oil 450 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
271ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Pioglitazone 30 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
272ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Propofol 120 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
273ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Silver sulfasalazine1% 250 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
274ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tramadol 100 mg in 2 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
275ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin B co injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
276ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin K1 1 mg in 0.5 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
277ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ KCl elixer 240 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
278ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Midazolam 5 mg in 1 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
279ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Norepinephrine 4 mg in infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
280ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Phenytoin 50 mg chewable tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
281ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ piperacillin 4 gm + tazobactam 500 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
282ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Povidone iodine 15 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
283ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Setraline 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
284ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Swiff suspension 90 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
285ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Terramycin eye ointment โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
286ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ลูกประคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
287ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% sodium chloride injection 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
288ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atorvastatin 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
289ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calcium carbonate 1 gm tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
290ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enalapril 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
291ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ enoxaparin sodium 60mg in 0.6 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
292ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ferrous fumarate drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
293ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ondansetron 4 mg in 2 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
294ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Paracetamol 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
295ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Prednisolone eye drops โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
296ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Theophylline 200 mg SR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
297ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Timolol eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
298ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
299ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
300ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
301ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
302ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
303ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
304ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
305ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
306ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bacteria filter adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
307ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Electosurgical Patient Plate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
308ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable No.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
309ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable No.XS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
310ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove surgical sterile No.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
311ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Surgical blade sterile No.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
312ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tegaderm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
313ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
314ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
315ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สำลีก้อนเล็ก 0.35 gm sterile (5ก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
316ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
317ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง
318ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.025%Oxymethazolin drop 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
319ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atracurium bromide 50 mg in 1 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
320ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clopidogrel 75 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
321ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Exluton tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
322ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ methylphenidate 18 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
323ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Novomix penfill 300 u โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
324ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ofloxacin 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
325ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Penicillin V 250 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
326ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Polygelline 3.5% 500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
327ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Proluton 250 mg in 1 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
328ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาคุมเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
329ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
330ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
331ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
332ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 25%Benzyl benzoate 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
333ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 50%Glucose 50 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
334ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amoxicillin 1 gm + Clavulanic acid 200 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
335ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calamine Lotion 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
336ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chlorhexidine gluconate cream 5% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
337ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Methotrexate 2.5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
338ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ natear eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
339ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxybutynin 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
340ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Valproate sodium 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
341ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vancomycin 500 mg powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
342ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove surgical no.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
343ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Needle disposable 24 x 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
344ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดสายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน Masimo สำหรับเครื่อง Monitor C 60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
345ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
346ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cloxacillin 1 gm powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
347ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hyoscine-N-butyl bromide โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
348ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Novo rapid 300 unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
349ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodamint 300 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
350ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Xalatan eye drop 2.5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
351ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chromic 0 40 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
352ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Eye pad sterile 15 cm x 28 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
353ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อIndicator class 5 GKE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
354ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove surgical sterile no.7.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
355ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mucus Extractor without tube โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
356ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Suction tube no.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
357ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ syringe disposable insulin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
358ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาษเครื่อง BP สอดแขน ขนาด 57mm x 25m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
359ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ผ้ายางกันเปื้อนพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
360ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
361ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Urine bag pediatric โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
362ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vicryl โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
363ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
364ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
365ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
366ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
367ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
368ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IOBAN2C-Section Drap(6679) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
369ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tracheostomy Kit Stanless Mo.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
370ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Walker adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
371ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
372ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
373ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
374ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
375ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
376 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อ fluticasone propionate 250 mcg/1 dose + salmeterol 50 mcg/1 dose inhalation powder, pre-dispensed, 60 dose inhalation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
377 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อ Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
378 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อ Carvedilol 6.25 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
379 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อ Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
380ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 3/8 cutting (SE-ME21) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
381ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gen-DM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
382ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Plaster neopore 1/2 x 10 yard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
383ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาษ Ultrasound Paper รุ่น UPP-100 s Sony โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
384ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ถุงบรรจุอาหาร Enteral feeding Bag 500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
385ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
386ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
387ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
388ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
389ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
390ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cast 6 เฝือกปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
391ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MA-PRO 10 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
392ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MA-PRO 10 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
393ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nutriline-C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
394ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable 10 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
395ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Urine bag adult 2,000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
396ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ไม้พันสำลี 6 No.M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
397ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
398ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
399ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amlodipine 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
400ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ciprofloxacin 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
401ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ D5n/2 injection 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
402ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Desloratadine 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
403ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Insulin glargine 300 unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
404ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Levodopa 200 mg + Benzerazide 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
405ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NPH 10 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
406ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sevoflurane 250 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
407ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium valproate syrup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
408ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Streptokinase 1.5 MU injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
409ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
410ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
411ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
412 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
413 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง
414ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Disposable PE boot cover โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
415ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gauze Pad 3x3 8 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
416ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mani Surgical needle round 1_2 No.36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
417ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
418ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Iodixanol 550mg+Iodine270mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
419ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sterile water for injection 500 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
420ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sterile water for injection 100 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
421ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
422ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 10 เครื่อง
423ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรง ชนิดแยกชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
424ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โลหะใส่ในโพรงกระดูก ชนิดมีรูล็อค(รวมสกรู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
425ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
426ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
427ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dispos sessor spo2 ekg monitor mas 1901 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
428ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ P100 Particulare filter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
429ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Needle disposable no 24gx1 1/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
430ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Surplug micro clear extension 18 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
431ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable irrigation 50 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
432ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
433ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
434ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
435ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
436ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
437ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
438ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Crescent Knife Angled bup satin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
439ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dispos sensor SPO2 EKG Monitor MAS 4004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
440ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Budesonide nasal spray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
441ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Eposis 5,000 iu injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
442ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone nasal spray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
443ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hydroxychloroquine 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
444ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pioglitazone 30 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
445ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Piperacillin 4 gm and tazobactam 500 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
446ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครีมไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
447ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Mixtard , NPH Penfill) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
448ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone propionate MDI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
449ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Manidipine HCl 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
450ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ omeprazole 40 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
451ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ pralidoxime 1 gm powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
452ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sertraline 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
453ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 50%MgSo4 injection 2 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
454ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MTV drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
455ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NaCl 300 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
456ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Seretide evohaler 25/125 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
457ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Balance salt 500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
458ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gabapentin 600 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
459ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Paracetamol syrup 120 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
460ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เจลพริก 35 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
461ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาอมมะแว้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
462ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
463ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
464ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
465 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง
466 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
467 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง
468ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
469ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โลหะใส่ในโพรงกระดูก ชนิดมีรูล็อค(รวมสกรู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
470ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
471ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
472ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
473ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
474ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Anti-D immunoglobulin 750iu/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
475ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ferrous fumarate 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
476ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Filgastrim 300 mcg prefill injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
477ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hepatitis B 20 mcg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
478ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Isoboric bupivacain 5 mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
479ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tiotropium bromide 18mcg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
480ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ciprofloxacin 200mg in 100ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
481ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Eposis 5,000 iu injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
482ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone propionate 125 mcg+Salmeterol25mcg MDI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
483ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ KCl elixer 240 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
484ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
485ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ enoxaparin sodium 60mg in 0.6ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
486ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable No.M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
487ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable Surgical sterile No.7.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
488ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ I.V.Set adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
489ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แผ่นอิเล็กโทรด(Paddle) ผู้ใหญ่ สำหรับเครื่อง AED รุ่น Lifepak 1000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
490ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
491ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
492ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
493ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
494ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
495ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
496ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
497ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bacteria fillter adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
498ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable No.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
499ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxygen canular adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
500ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxygen canular mask with bag adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
501ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กล่องปลดหัวเข็ม No.M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
502ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
503ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
504ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สายตรงปลายเท่ากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
505ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
506ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Disposable Tranducer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
507ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Face shield โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
508ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove surgical sterile no6.5 (ไม่มีแป้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
509ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mask N95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
510ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxygen flowmeter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
511ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุด cover all(PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
512ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุด ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
513ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Activated charcoal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
514ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ceftazidime 1 gm injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
515ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Duofilm solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
516ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lorazepam 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
517ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
518 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจชนิด fiberoptic จำนวน 1 เครื่อง
519ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
520ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
521ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
522ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
523ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
524ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
525ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Acetylcysteine 300mg in 3 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
526ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cisatracurium bromide 2mg in 1ml 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
527ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Espogen 4,000 unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
528ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ivermectin 6 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
529ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
530ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clindamycin 600 mg in 4 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
531ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dexamethasone 4 mg in 1ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
532ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hyaluronate sodium 0.18% 0.3 ml eye drops โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
533ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metronidazole 500 mg in 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
534ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NPH penfill 300 unit ,3ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
535ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
536ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hista-oph eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
537ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Levodopa200mg + Benserazide 50mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
538ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Levodopa200mg + Benserazide 50mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
539ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ metformin HCl 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
540ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metoprolol 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
541ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vidisic gel 0.2% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
542 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง
543ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ BonAlive granules โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
544ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
545ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
546ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
547ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
548ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
549ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
550ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
551ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
552ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
553ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
554ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
555ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
556ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gauze swap vasaline โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
557ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove dispose No S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
558ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Liner 3000 cc Flex advantage โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
560ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Close suction system adult CH14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Disposable PE Boot cover โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove surgical sterile no.6.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
564ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sticker direct 8.5x6.1 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sticker lab กระกาษต่อเนื่องมีรู 2 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Surplug micro clear 18 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
567ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาษ EKG Paper เล็ก 50 mm x 30m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
568ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาษ EKG Paper ใหญ่ BTL LT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
569ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดคลุมกันน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
570ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ผ้ายางกันเปื้อนพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
571ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
572ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
573 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ชนิด fiberoptic จำนวน 1 เครื่อง
574ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Disposable PE Boot cover โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
575ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Face shield โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
576ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable No S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
577ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ syringe disposable 1 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
578ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ syringe disposable 3 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
579ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
580ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bacteria filter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
581ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gauze bandage 3 inch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
582ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gauze drain 0.25x4 yd sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
583ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gauze drain 0.25x4 yd sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
584ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Monosyn V3/0 70 cm HR 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
585ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Umbilical cord tape โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
586ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
587ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
588ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
589ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
590ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
591ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.005%Xalatan eye drop 2.5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
592ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Antacid suspension 240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
593ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ carbamazepine 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
594ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cisatracurium 10mg in 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
595ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ clonazepam 2 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
596ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glipizide 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
597ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hydralazine HCl 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
598ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mixtard 70/30 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
599ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
600ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
601ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Adult child Radiolucent pad โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
602ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ASH-Rexeed-15L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
603ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แผ่นแพดอิเล็กโทรดสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
604ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
605ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
606ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
607ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เสื้อกาวด์พิเศษ เอส 50 size L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
608ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
609ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
610ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
611ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
612ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
613ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2% Dorzolamide 5 ml eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
614ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atorvastatin 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
615ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calcium polystyrene 5 gm powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
616ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cetirizine HCl 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
617ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Furosemide 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
618ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Meropenam 1 gm powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
619ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Phenytoin 100 mg prolonged release โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
620ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin B1 100 mg per 1 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
621ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
622ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
623ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ omeprazole 40 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
624ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ceftriaxone 1 gm powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
625ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ D-5-W 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
626ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Deferasirox 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
627ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ dexamethasone inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
628ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dextromethorphan HCl 15 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
629ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gentamicin 20mg in 2 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
630ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gentamicin 80mg in 2 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
631ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Isosorbide 5 mg SL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
632ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ phenytoin 250 mg in 5 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
633ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ D5N/2 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
634ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Methylphenidate HCl 18 mg prolonged release โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
635ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
636ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
637ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
638ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dermatome D80 blades โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
639ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Leg cover โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
640ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Prolene 6/0 75 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
641ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ syringe disposable 5 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
642ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
643ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
644ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
645ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable 10 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
646ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุด PPE(cover all) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
647ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดคลุมกันน้ำแบบมีแขนสอดปลายนิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
648ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำยาฟอร์มาลีน 30 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
649ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
650ประกาศเชิญชวนประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
651ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมเก็บภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
652ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องส่องตรวจระบบทงเดินหายใจชนิด fiberoptic จำนวน 1 เครื่อง
653 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ชนิด fiberoptic จำนวน 1 เครื่อง
654ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
655ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
656ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
657ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
658ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Air way 90 mm (สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
659ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Face shield โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
660ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Guide wire No.L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
661ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ K-Y gel 50 gm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
662 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุด PPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
663ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
664ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เสื้อกาวด์พิเศษ เอส 50 size L (8857) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
665ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
666ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Certofix trio V 720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
667ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Disposable 25 mm x 10 mm Loop electrode โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
668ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tegaderm 6 x 7 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
669ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
670ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
671ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
672ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
673ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dimenhydrinate 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
674ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Eposis 5,000 iu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
675ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Manidipine 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
676ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Octreotide 100mcg in 1 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
677ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Pioglitazone 30 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
678ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Valproate sodium 200mg in 1ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
679ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calcium carbonate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
680ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ enoxaparin 60mg in 0.6 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
681ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Eposis 5,000 iu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
682ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Levetiracetam 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
683ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Medroxyprogesterone acetate 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
684ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
685ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
686ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alfacalcidol 0.25 mcg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
687ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atorvastatin 40 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
688ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Betahistine 12 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
689ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Daflon tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
690ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ norepinephrine 4mg in 4 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
691ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tamoxifen 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
692ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Valproate sodium 500 mg prolonged rlease tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
693ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
694ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
695ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
696ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
697ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
698ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
699ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
700ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
701ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Carvedilol 6.25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
702ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Esprogen 4,000 iu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
703ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ KCl inj. 20 meq in 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
704ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Proctocedyl suppo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
705ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Propofol 120 mg mg in 20 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
706ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
707ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
708ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove Disposable No.M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
709ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove Disposable No.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
710ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
711ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
712ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
713ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable no.L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
714ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ I.V.cather no.24 g x 3/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
715ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
716ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
717ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
718ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
719ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove surgical sterile no.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
720ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ I.V.catheter no.22 g x1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
721ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable 3 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
722ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Thoracic catheter with trocar no.32 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
723ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
724ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GPO alcohol gel f 400 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
725ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ I.V.catheter no.16 G x2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
726ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Infusion set for pump โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
727ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กล่องปลดหัวเข็ม no.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
728ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ถุงบรรจุอาหารด้วยสายยาง Nutrient bag 500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
729ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Auto clave tape ๑/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
730ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Red dot adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
731ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sticker thermal (รพ.สต.) 8x5 cm แถบฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
732ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sticker thermal pre-pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
733ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Urine bag adult 2,000 ml T-vale โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
734ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
735ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
736ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9%NSS 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
737ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Carvedilol 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
738ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ D10N/2 1,000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
739ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hista-oph 10 ml eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
740ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Methimazole 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
741ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tazocin 4.5 gm injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
742ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
743ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.5% Lac oph eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
744ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enalapril 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
745ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hydroxyurea 500 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
746ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MTV surup 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
747ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mupirocin ointment 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
748ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Penicillin G 5 mu injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
749ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium valproate 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
750ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
751ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet รวมจำนวน 400,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2564
752ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol 6.25 mg tablet รวมจำนวน 160,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2564
753ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluticasone 125 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation suspension 120 dose actuation รวมจำนวน 1,100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2565
754ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose รวมจำนวน 1,300 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2564
755ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Analgesic balm 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
756ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Colchicine 0.6 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
757ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enalapril 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
758ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Haloperidol decanoate 50 mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
759ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Manidipine 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
760ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mycophenolate Mofetil 250 mg cap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
761ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
762ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove dispose no.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
763ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable Insulin 1 cc 27g x 1 1/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
764ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุด PPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
765ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
766ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
767 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง
768ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 1%Atropine eye drop 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
769ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ferrous fumarate drop 15mg in 0.6 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
770ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lactulose 66.7% 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
771ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin C 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
772ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ vitamin D 20,000 unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
773ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
774ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
775ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amlodipine 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
776ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Benserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
777ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cilastatin 500 mg + imipenem 500 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
778ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mixtard 70_30 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
779ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mixtard penfill 3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
780ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Omeprazole 20 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
781ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Aspirin 81 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
782ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atorvastatin 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
783ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cefazolin 1 gm injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
784ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dexamethasone 4 mg/ml in 10 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
785ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Heparin 5,000 iu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
786ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Peripheral smof-Kabiven 1,000 cal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
787ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hypafix 10 cm x 10 M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
788ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxygen canular adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
789ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
790ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
791ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
792ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2564)
793 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
794ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจชนิด fiberoptic จำนวน 1 เครื่อง
795ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amlodipine 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
796ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Carvedilol 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
797ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cisatracurium besylate 2 mg in ml 5ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
798ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone nasal spray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
799ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ibuprofen 400 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
800ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Levodopa 200 mg + benzerazide 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
801ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxytocin 10 iu in 1 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
802ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SWI 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
803ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Valproate sodium chrono 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
804ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vancomycin 500 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
805ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ฟ้าทะลายโจร แคปซูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
806ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
807ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
808ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
809ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
810ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Crescent kinfe angle bup satin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
811ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable no.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
812ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable no.XS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
813ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Soda lime โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
814ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable 1 cc LDS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
815ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุด PPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
816ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
817ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
818ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
819ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
820ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
821ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
822ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Doctor order sheet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
823ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove surgical sterile no.8 (ไม่มีแป้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
824ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ K.Y.gel 50 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
825ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Leg cover โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
826ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กล่องปลดหัวเข็ม no.M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
827ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดคลุมกันน้ำแบบสอดปลายนิ้ว แขนเปิดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
828ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
829ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
830ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
831ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
832ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 20% Albumin 50 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
833ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amphotericin B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
834ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atorvastatin 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
835ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cetirizine 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
836ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ciprofloxacin 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
837ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Co-trimoxazole 400/80 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
838ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dextromethrophan15mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
839ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enalapril 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
840ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gabapentin 600 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
841ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Levofloxacin 750 mg/150ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
842ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lorazepam 2 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
843ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Phenytoin 100 mg SR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
844ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Seretide Evohaler 25/125 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
845ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
846ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
847ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
848ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.5mm locking screw TI.L60 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
849ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
850ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
851ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
852ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
853ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
854ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
855ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
856ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hand joy wash 400 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
857ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Needle disposable no. 25 x 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
858ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Plaster vaccine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
859ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sticker lab กระดาษต่อเนื่องมี 2 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
860ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดอุปกรณ์พร้อมระบบควบคุมอัตราการให้สารน้ำแก่ผู้ป่วยแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
861ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
862ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
863ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
864ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
865ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
866ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
867ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ หน้ากาก Face shield โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
868ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
869ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
870ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ASH-Rexeed 15L Asahi Rexeed L Polysulfone one dializer S.A. 1.5 mz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
871ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Blood tubing line (HM/NB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
872ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Curl cath 57 cm 2 cuff โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
873ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dispose sensor SPO2 EKG Monitor MAS 4004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
874ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Electrosugical pencil with 2 buttons โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
875ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable no.M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
876ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IOBAN 2 C-Section drap (6679) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
877ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Needle disposable 25 x 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
878ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe dispose LOS 100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
879ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
880ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
881ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
882 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัตดแบบชั้นสูง จำนวน 1 ตู้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
883ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dispos sensor spo2 EKG monitor MAS 1901 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
884ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ EREB Nessy Omega Plate with cable โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
885ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove surgical sterile no.7 ไม่มีแป้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
886ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Needle dispose no.24 x 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
887ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable 5 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
888ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ไม้พันสำลี 6 sterile no.S(2ก้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
889ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
890ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
891ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
892ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
893ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2% Dorzolamide eye drop 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
894ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dex-oph eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
895ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Epoetin beta 5000 iu in 0.3 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
896ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hyaluronate sodium 20 mg in 1 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
897ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mianserine 30 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
898ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Quetiapine 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
899ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Seretide MDI 25_125 mcg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
900ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Antacid suspension 240 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
901ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Brimonidine tartrate 0.15% eye drop 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
902ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa 4000 iu injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
903ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ epoetin alfa 5000 iu injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
904ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Isophan Insulin Human 70% + Soluble Insulin Human 30% suspension 100 iu per ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
905ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Multivitamin drop 15 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
906ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxymetazoline hydrochloride 50 mg in 100 ml nasal spray 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
907ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Piperacillin 4 gm + tazobactam 500 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
908ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ cast 4 นิ้ว เฝือกปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
909ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable 20 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
910ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Triple lumen (CVC 3L 7F 20 cm 0.032 nitinol GM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
911ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
912ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
913ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
914ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
915ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ERBE Nessy Omega Plate without cable โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
916ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Medon-Auto Dispos biopsy 14g x 100 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
917ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Plaster vaccine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
918ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tegaderm 6 x 7 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
919ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
920ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
921ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
922ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
923ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
924ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alfacalcidol โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
925ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alteplase 50 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
926ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amiodarone HCl 150mg in 3 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
927ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amoxycillin 125mg in 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
928ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NSS 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
929ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Propranolol 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
930ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tramadol 100 mg in 2 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
931ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
932ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
933ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
934ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Azithromycin 500 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
935ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Deferasirox 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
936ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lidocain preservative 2% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
937ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Medroxyprogesterone 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
938ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Paracetamol 120mg in 5 ml 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
939ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Pralidoxime 1 gm injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
940ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาแก้ไอมะขามป้อม 60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
941ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ลูกประคบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
942ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
943ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
944ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
945ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
946ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
947ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
948ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
949ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
950ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
951ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
952ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
953ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Albendazole syrup 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
954ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amlodipine 10 mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
955ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cisatracurium 2 mg in ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
956ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Eposis 5,000 u โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
957ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Levetiracetam 500 mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
958ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Paracetamol 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
959ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sevofluran 250 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
960ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simethicone drop 40mg in0.6ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
961ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin B complex tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
962ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Close suction system adult CH14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
963ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Red dot adult(2239) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
964ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาษ EKG paper เล็ก 50 mmx16mmx30m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
965ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ นม lactose free 400 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
966ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alteplase 50 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
967ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cromoglicic acid 2gm per 100ml eye drop 10ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
968ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluphenazine decanoate 25 mg in 1 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
969ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hyaluronic acid 18mg per1ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
970ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hypomellose 500 mg per 100 ml eye drop 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
971ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Meropenem 1 gm powder injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
972ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atenolol 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
973ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dorzolamide 2gm per100ml+timolol 500mg per 100ml eye drop 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
974ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ enalapril 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
975ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gabapentin 600 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
976ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glipizide 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
977ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Heparin sodium 5000 iu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
978ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ isophane insulin 100iu injection 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
979ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Methylergometrine 200 mcg in ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
980ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Novomix-30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
981ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Omeprazole 40 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
982ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Smof-Kabiven 1000 Kcal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
983ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enalapril 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
984ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone 125 mcg + salmeterol 25 mcg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
985ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Human serum albumin 20% vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
986ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Levothyroxine 100 mcg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
987ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nifedipine 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
988ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Octreotide 100 mcg in 1 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
989ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)ณ 2564)
990ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
991ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
992ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
993ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
994ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
995ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
996ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
997ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
998ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
999ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1000ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1001ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1002ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1003ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1004ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1005ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1006ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1007ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1008ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1009ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1010ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1011ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1012ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1013ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atenolol 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1014ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Beazathine PenG 1.2 MU injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1015ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ estradilo 60mg in 100 ml gel 80 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1016ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gabapentin 600 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1017ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Moxifloxacin 500 mg in 100 ml eye drop 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1018ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Theophylline 200 mg prolonged release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1019ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1020 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ 2565
1021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ปีงบ 2565
1022ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด แบบชั้นสูง จำนวน 1 ตู้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1023ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 1%Gentian violet 15 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1024ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atorvastatin 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1025ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cisatracurium 2 mg_ml 5 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1026ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Methylphenidate 18 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1027ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ รายการยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1028ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hypafix 10 cm x 10 m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1029ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Plaster neopore โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1030ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1031ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1032ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1033ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Berodual MDI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1034ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Berodual NB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1035ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Colistin 150 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1036ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dorzolamide 2% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1037ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fentanyl 500 mcg in 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1038ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gentamicin 80 mg in 2 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1039ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Valproate sodium 500 mg prolonged release โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1040ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin B complex โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1041ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cef-3 injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1042ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Epoetin alfa 4000 iu in 0.4 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1043ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone Nasal spray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1044ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metronidazole400 mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1045ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Salbutamol 2.5 ml NB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1046ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Suxamethonium chloride 500 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1047ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Benzyl benzoate 25% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1048ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Depakin injection 400mg in 4ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1049ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hydrocortisone 100 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1050ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Phenytoin 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1051ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Smof-kabiven 1,000 kcal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1052ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 50%MgCl 2 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1053ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mixtard penfilled โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1054ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Spironolactone 25 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1055ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tramadol HCl 50 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1056ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tramadol HCl 50 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1057ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin B6 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1058ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 5%DN2 500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1059ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atracurium Br 10 mg per ml in 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1060ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dextrose 5gm in 100 ml injection 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1061ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NaCl 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1062ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nifedipine20mg CR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1063ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sterile water for injection 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1064 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1065ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ azathioprine 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1066ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cefixime 100 mg in 5 ml 30 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1067ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cyclophosphamide 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1068ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hydroxyurea 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1069ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ tiotropium 18 mcg inhalation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1070ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calcium carbonate 1 gm tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1071ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ethyl alcochol 70% 450 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1072ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mometasone 50 mcg per dose NS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1073ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sitagliptin50mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1074ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1075ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Blood tubing line โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1076ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Auroflex-EV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1077ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Disposable Glove no.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1078ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาษ EKG paper 210mm x 295mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1079ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1080ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1081ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1082ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1083ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clotrimazole 100 mg vaginal tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1084ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fentanyl 100 mcg per 2 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1085ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Latanoprost 5 mg per 100 ml 2.5ml eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1086ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Midazolam 5mg in 1 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1087ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ misoprostol 200 mcg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1088ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Phytomenadion 1 mg per 0.5 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1089ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Acetylcysteine 300 mg per 3 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1090ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alteplase 50 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1091ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amlodipine 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1092ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Budesonide 200 mcg MDI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1093ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cisatracurium 10 mg per 5 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1094ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gemfibrozil 300 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1095ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nitroglycerine 50 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1096ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Quetiapine 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1097ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin D 20,000 unit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1098ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Zoledronic acid 5 mg per 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1099ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1100ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alcohol swap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1101ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove surgical sterile no.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1102ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxygen tubing (ปลายเท่ากัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1103ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable insulin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1104ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขวด Redivac drain 400 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1105ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1106ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1107ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1108ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1109ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1110ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1111ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1112ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ASH-Rexeed 15L Asahi Rexeed L polysulfone dialyzer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1113ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Needle disposable no.18x1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1114ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Plaster micropore 1x10 yd โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1115ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Stock card โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1116ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Umbilicol cord Tape โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1117ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Urine bag adult 2,000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1118ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ซองซิปใส 10x18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1119ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1120ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ERIG 1,000 iu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1121ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone + salmeterol 125/25 mcg MDI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1122ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lantus300u per 3 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1123ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metronidazole 500 mg per 100 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1124ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxytocin 10 iu per 1 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1125ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sulfazalazine 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1126ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tranexamic acid 250 mg per 5 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1127ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Valproate sodium 1 gm per 5 ml oral solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1128ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Electrosugical Patient plate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1129ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IOBAN 2 EZ 35x35 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1130ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable 5 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1131ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1132ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1133ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ถุงตวงเลือดขนาด 25x35 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1134ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ E.T.tube no.6.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1135ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove Disposable no.M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1136ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove Disposable no.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1137ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tegaderm 6x7 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1138ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1139ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1140ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1141ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1142ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1143ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1144ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Balance salt 500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1145ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Enoxaparin 60 mg per 0.6 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1146ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone 125 mcg per dose 120 dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1147ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ KCl injection 20 mEq10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1148ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metformin 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1149ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metoprolol 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1150ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium chloride 450mg per 100 ml injection 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1151ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sulfamethoxazole 400mg+trimethoprim 80 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1152ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ มะขามแขก แคปซูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1153ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1154ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alfacalcidol 0.25 mcg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1155ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cefalexin 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1156ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ertapenem 1 gm powder injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1157ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gabapentin 600 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1158ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hyaluronate 20 mg per 1 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1159ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Polygelline 500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1160ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Roxithromycin 150 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1161ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Terramycin Ointment 2.5 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1162ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin B complex injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1163ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Vitamin B1 100 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1164ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 1% clotrimazole cream 15 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1165ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amlodipine 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1166ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Benztropine 2mg per 2 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1167ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chlorpheniramine 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1168ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Epoetin alfa 5000 iu per 0.5 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1169ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone 50 mcg + salmeterol 25 mcg MDI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1170ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hepatitis B vaccine 20 mcg per ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1171ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Levetiracetam 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1172ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lorazepam 0.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1173ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Propofol 200 mg per 20 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1174ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1175 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อAlteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection จำนวน 40 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
1176 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อPhenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule จำนวน 400,000 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
1177 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อSodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 100 mL bag จำนวน 53,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
1178 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อFluticasone furoate 27.5 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle จำนวน 4,800 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
1179 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อFluticasone propionate 125 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน 4,500 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
1180ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Disposable Injection 25 g/4 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1181ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gauze Pad 3x3 sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1182ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Holding Forceps for cerclage wire โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1183ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV catheter no 20 G x 1 1/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1184ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV catheter no 22 G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1185ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV catheter no 24 G x 3/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1186ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Needle disosable no.21x1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1187ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Periarticular Reduction Forceps โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1188ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Plaster neopore 1/2 x 10 yd โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1189ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Silk 3_0 26 mm 1/2 round โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1190ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tracheostomy tube stainless โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1191ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กล่องปลดหัวเข็ม No.M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1192ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1193ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1194ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1195ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1196ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1197ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1198ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alteplase 50 mg injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1199ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amlodipine 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1200ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Aspirin 81 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1201ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atorvastatin 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1202ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Benserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1203ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bimatoprost eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1204ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Digoxin 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1205ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dopamine 250 mg per 10 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1206ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ertapenem 1 gm injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1207ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fenofibrate 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1208ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone 27.5 mcg Nasal spray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1209ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hydralazine HCl 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1210ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lactulose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1211ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Losartan 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1212ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Piperacillin 4 gm + tazobactam 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1213ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Special mouth wash 180 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1214ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Theophylline 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1215ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Valproate sodium 500 mg prolonged-release โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1216ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำมันมะกอก 450 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1217ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1218ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1219ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1220ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แผ่นโลหะดามกระดูก และใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1221ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1222ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 (Orthopidic) 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1223ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 (Orthopidic) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1224ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 (Orthopidic) 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1225ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 (Orthopidic) 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1226ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ (Orthopidic) 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1227ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ (Orthopidic) 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1228ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1229ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1230ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1231ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1232 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565
1233ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Epoetin alfa 400 iu per 4 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1234ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hyaluronate sodium 20 mg per 1 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1235ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Salmeterol + fluticasone 25 mcg per dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1236ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Band of esmarch silicone 10 cm x 5 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1237ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable 3 cc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1238ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Wire passer large โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1239ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ซองซิปใส 8 x 12 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1240ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1241ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1242ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1243ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1244ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 5% Dextrose + 0.45% sodiumchloride 1000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1245ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alteplase 50 mg powder injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1246ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atracurium 50 mg per 5 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1247ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Berodual MDI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1248ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Clopidogrel 75 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1249ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cyclosporine 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1250ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dicloxacillin 62.5 mg per 5 ml bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1251ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dorzolamide + Timolol 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1252ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ entecavir 500 mcg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1253ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ibuprofen 400 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1254ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ insulin aspart30iu+insulin aspart protamine 70 iu injection prefilled โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1255ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Kalimate 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1256ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lidocain HCl 10gm per 100 ml oromucosal solution 50 ml bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1257ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MTV drop 15 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1258ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Omeprazole 20 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1259ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Piperacillin 5 gm + Tazobactam 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1260ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Pneumococcus purified polysaccharides antigen 25 mcgper 0.5 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1261ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Proctocedyl suppo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1262ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simethicone 80 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1263ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium bicarbonate 300 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1264ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1265 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม ปีงบ 2565
1266ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Face shield โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1267ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable No.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1268ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Suction tube No.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1269ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ซองซิปใส 8x12 cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1270ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ หมวกคลุมผม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1271 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1272ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atropine sulfate eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1273ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ levetiracetam 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1274ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mixtard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1275ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sitagliptin 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1276ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sulfasalazine 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1277ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1278-ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
1279ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อSodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1280ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อFluticasone propionate 125 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1281ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อFluticasone furoate 27.5 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1282ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อPhenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1283 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 24/02/2565
1284 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อAlteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1285 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงไทเทเนียมและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อคไททาเนียม (Locking plate and screw) ปีงบประมาณ 2565
1286 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงสแตนเลสสตีล และสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อคสแตนเลสสตีล (Locking Compression Plate and Screw,Stainless Steel) ปีงบประมาณ 2565
1287 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
1288 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1289 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุรินทร์
1290 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุรินทร์
1291ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1292 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อ Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 108,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565-bidding) ปีงบประมาณ 2565
1293-ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1294 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อ Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 40,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
1295 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อ Sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L bottle จำนวน 45,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
1296 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อ Hydralazine hydrochloride 25 mg tablet จำนวน 1,800,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
1297 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ปรับแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา หมวด วัสดุการแพทย์ทั่วไป วัสดุเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2565
1298ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อValproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 108,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1299ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Calcium carbonate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1300ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ D5W100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1301ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fentanyl 100 mcg per 2 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1302ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fentanyl 500 mcg per 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1303ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Phenytoin 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1304ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ procaterol 5 mcg per 1 ml syrup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1305ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1306ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1307 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1308ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Amlodipine 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1309ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Brimonidine + brinzolamide 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1310ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Cilastatin 500 mg + imipenam 500 mg vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1311ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา deferasirox 250 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1312ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Hema plus 4,000 iu vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1313ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Midazolam 5mg per 1 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1314ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Midazolam 15mg per 3 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1315ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา MTV drop 15 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1316ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อHydralazine hydrochloride 25 mg tablet จำนวน 1,800,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1317ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อSodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L bottle จำนวน 45,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1318ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อSodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 40,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1319 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ
1320 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1321-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดสุรินทร์(M65090023972)
1322-ขยายวันการรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565
1323-ขยายวันการรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารตามสั่ง/และหรืออาหารประเภทเส้น ร้านจำหน่ายอาหารข้าวราดแกง/และหรืออาหารอีสาน ประจำปี 2565
1324-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1325 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอก (Out Lab) ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปราสาท
1326 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนฯ เช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติร่วมกับเครื่องไถสไลด์พร้อมชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
1327 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566
1328 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2566
1329 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 64 ภาพต่อรอบการสแกน เป็นระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1330 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติร่วมกับเครื่องไถสไลด์พร้อมชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปี งบประมาณ 2566
1331 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อFluticasone propionate 250 mcg/1 dose + Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน 3,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)พ.ศ.2566
1332 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อManidipine hydrochloride 20 mg tablet, 1 tablet จำนวน 650,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ.2566
1333ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติร่วมกับเครื่องไถสไลด์พร้อมชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็คเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1334 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อInsulin glargine 300 iu/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen จำนวน 1,500 prefilled pen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ.2566
1335 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อ Low Calcium (2.5mEq/L) Peritoneal Dialysys Solution with Dextrose 1,500mg/100 ml และ 2,500mg/100 ml in 5,000 ml รวมจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ.2566
1336ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาFluticasone propionate 250 mcg/1 dose + Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน 3,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1337ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาInsulin glargine 300 iu/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen จำนวน 1,500 prefilled pen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1338ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาManidipine 20 mg tablet จำนวน จำนวน 650,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1339ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาManidipine 20 mg tablet จำนวน จำนวน 650,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1340 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อค (Locking plate and screw) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1341 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อLow Calcium (2.5mEq/L) Peritoneal Dialysys Solution with Dextrose 1,500mg/100 ml และ 2,500mg/100 ml in 5,000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1342 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อAlteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion, 1 vial จำนวน 60 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1343 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อSitagliptin 50 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 42,336 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1344-ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
1345ยกเลิกประกาศเชิญชวนยกเลิกประกาศประกวดราคาแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อค (Locking plate and screw) พ.ศ. 2566
1346 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566
1347 ประกาศราคากลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1348 ประกาศราคากลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันเทียมถอดได้ 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1349ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟันจำนวน 2ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1350ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟันจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1351 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุรินทร์(M65100030068)
1352 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดสุรินทร์(M65120026185)
1353ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาLow Calcium (2.5mEq/L) Peritoneal Dialysys Solution with Dextrose 1,500mg/100 ml และ 2,500mg/100 ml in 5,000 ml จำนวน 3,650 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1354ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Amoxicillin 125 mg/5 ml ,60 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1355ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Calcium polystyrene 5 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1356ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Betamethasone 0.1 % cream 5 gm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1357ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Chlorpheniramine 10 mg/ml inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1358ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา 0.15 % Brimonidine (Alphagan P) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1359ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Simvastatin 20 mg film-coated tablet,1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1360ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา Adenosine 6 mg/2 ml inj.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2566)
1361ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1362ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1363ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 64 จำนวน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1364ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IRM cement ivory จำนวน 2 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1365ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนิอราคา ซื้อ Digital gude full kit จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1366ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันเทียมถอดได้จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1367 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศประกวดราคาซื้อGlove Disposable No.XS,S,M,L ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 18,140 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1368ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อGlove Surgical sterile (ไม่มีแป้ง) No.6,6.5,7,7.5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 72,000 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1369 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาเช่าโครงการเชื่อเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจ (จำนวน 2 รายการ) ด้วยิวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1370ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อAlteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion, 1 vial จำนวน 60 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1371ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อSitagliptin 50 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 42,336 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1372ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อคไททาเนียม 3.5 mm. (Locking plate and screw) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1373ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Caviwipes โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1374ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1375ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1376ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1377ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1378ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1379ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1380ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 2 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1381ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Medcaine Inj. 2% 1100,000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1382ยกเลิกประกาศเชิญชวนยกเลิกประกาศประกวดราคาแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อค (Locking plate and screw) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
1383ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อGlove Surgical sterile (ไม่มีแป้ง) No.6,6.5,7,7.5,8 รวมจำนวน 72,000 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1384ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Glove Disposable No.XS,S,M,L รวมจำนวน 18,140 กล่อง (100 ชิ้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1385ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ Gel foam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1386ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1387ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟันจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1388ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1389ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1390ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1391ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ 12 ห้อง ชั้น 6 อาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1392ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1393ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1394ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Silicone monophase handmix (135 ml.x2) โดยวิธีเฉพาะเจะจง
1395ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ green stone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1396ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Elastomer syr. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1397ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1398ยกเลิกประกาศเชิญชวนยกเลิกประกาศประกวดราคาโครการปรับปรุงห้องพิเศษ 12 ห้อง ชั้น 6 อาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
1399 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ปรับแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา หมวด วัสดุการแพทย์ทั่วไป วัสดุเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2566
1400ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor จำนวน 5 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1401 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1402ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อคไททาเนียม 3.5 mm. (Locking plate and screw) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566
1403ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อPhenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2566
1404ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อAtorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2566
1405ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อFluticasone furoate 27.5 mcg1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2566
1406ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1407ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Resin cement ยึดครอบ (dual cure) โดยวิธีเฉพาะเจาะาจง
1408ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ Handpiece Led with coupling โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1409ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1410ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1411ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Composite system โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1412ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1413ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันเทียมถอดได้ จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1414ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา ซื้อ Caviwipes 220 CT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1415ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1416ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1417ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1418 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1419ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1420ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1421ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Straight handpiece (ด้ามกรอช้าแบบตรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1422ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1423ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครอบฟันน้ำนม โดยวิธีเฉพาะเจะจง
1424ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวจึ้ตัดเหงือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1425ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครอบฟัน 1 ซี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1426ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1427ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1428ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1429ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Removable with any springs+upper โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1430ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้าง suction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1431ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวจึ้ตัดเหงือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1432ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ายแยกเหงือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1433ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MD555 cleaner suct 2.5 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1434ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1435ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1436-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1437ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1438 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1439 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1440ประกาศเชิญชวนประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1441 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1442ประกาศเชิญชวนประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษ ๑๒ ห้อง ชั้น ๖ อาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1443ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1444ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1445ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 มอเตอร์ จำนวน 5 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1446ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1447ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1448ยกเลิกประกาศเชิญชวนยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อค (Locking plate and screw) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1449 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1450ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1451ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ 12 ห้อง ชั้น 6 อาคารแม่และเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1452ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบระบายอากาศ จำนวน 5 ห้อง และติดตั้งประตูอัตโนมัติห้องผ่าตัด จำนวน 8 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1453ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบระบายอากาศ จำนวน 5 ห้อง และติดตั้งประตูอัตโนมัติห้องผ่าตัด จำนวน 8 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1454 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1455ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องไตเทียม จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1456 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2567
1457 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2567
1458 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2567 มูลค่าเกิน 500,000 บาท
1459 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2567 มูลค่าเกิน 500,000 บาท
1460ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lidocaine inj.2% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1461ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1462ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1463ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ Amalgam alloy capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1464ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันเทียมถอดได้ 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1465ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Apixia barrier sheaths no.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1466 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1467ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
1468ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1469ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ Topical gel 30 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1470ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1471ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1472ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1473ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1474ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1475ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1476 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกาศร่างวิจารณ์การประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 64 ภาพต่อรอบการสแกน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1477ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อ dapagliflozin 10 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2567
1478ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อ manidipine hydrochloride 20 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2567
1479ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อ rivaroxaban 20 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2567
1480ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคา insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2567
1481ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคา fluticasone propionate 125 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2567
1482ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด (Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1483ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด (Transport Incubator) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1484 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1485ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโครงการซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close