วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อย่างเป็นระบบ การสื่อสารที่รวดเร็ว ชัดเจน การกระตุ้นให้เกิดปฏิบัติการ
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้ของชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เกิดการตอบโต้ที่รวดเร็วทันการณ์ สามารถควบคุม
การแพร่กระจายไม่ให้ขยายวงกว้าง ผู้ติดเชื้อทุกคนได้รับการดูแลเหมาะสมตามมาตรฐาน
 

เอกสาร

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close