วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2022

วันที่ 15 เมษายน 63 เวลา 11.00 น.  นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในกรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และรับฟังรายงานความก้าวหน้าโรงพยาบาลกาบเชิง ทางผ่านระหว่างประเทศ ด่านชายแดนไทย - กัมพูชา (ด่านชายแดนช่องจอม) และโรงพยาบาลปราสาท โดยมี นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์   นายแพทย์สมภพ  สารวนางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทนายแพทย์อภิสรรค์  บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา รายงานผลการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close