วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2024

D O W N L O A D

ลำดับ รายการ จำนวน ###
1 "มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 5 (ประกาศใช้ ต.ค.2565)" 3077 โหลด.
2 รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยง HRMS 3700 โหลด.
3 คู่มือการใช้งานระบบ HRMS 3530 โหลด.
4 แบบฟอร์มเลือนระดับชำนาญงาน 65 2488 โหลด.
5 แบบฟอร์มขอเลื่อนระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 65 2647 โหลด.
6 แบบฟอร์มพัสดุ 3412 โหลด.
7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปราสาท 3477 โหลด.
8 Patient Safety สรพ. 2018 5519 โหลด.
9 Personnal Safety สรพ. 2018 5446 โหลด.
10 มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) 4974 โหลด.
11 แบบฟอร์มการรับบริจาค 3588 โหลด.
12 แบบฟอร์มขอนุมัติไปราช 3734 โหลด.
13 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 3943 โหลด.
14 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 4133 โหลด.
15 งานการเงิน 3824 โหลด.
16 ตราประจำโรงพยาบาลปราสาท 4189 โหลด.
17 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 3707 โหลด.
18 ทะเบียนผู้ป่วย Long term care และ Palliative care 4152 โหลด.
19 แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงขอศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 4224 โหลด.
20 แบบฟอร์มใบขอโอน 4334 โหลด.
21 แบบฟอร์มใบลา 4756 โหลด.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close