วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2022
ประเภทเอกสาร ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
หัวข้อเรื่องประกวดราคาซื้อInsulin glargine 300 iu/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen จำนวน 1,500 prefilled pen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ.2566
รายละเอียดประกวดราคาซื้อInsulin glargine 300 iu/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen จำนวน 1,500 prefilled pen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ.2566
ไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close