วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2022
ประเภทเอกสาร ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
หัวข้อเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอก (Out Lab) ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปราสาท
รายละเอียดประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอก (Out Lab) ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปราสาท ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสาร












ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close