วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023
ประเภทเอกสาร ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
หัวข้อเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ
รายละเอียดประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ (เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือจำนวน 37 เตียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close