วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี สอดคล้องกับความเชื่อแก่ประชาชนในพื้นที่ Node ปราสาท ส่งผลให้เกิดการตื่นตัว เปลี่ยนมุมมอง และเพิ่มจ านวนผู้แสดงเจตจ านงบริจาคอวัยวะและดวงตา ให้มากขึ้นได้
 

เอกสาร

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close