วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การพัฒนาเรื่องราวกั้น ลดอุบัติการณ์และป้องกันการตกเตียงของผู้ป่วยเด็ก เป้าหมายเพื่อ
ป้องกันการตกเตียงของผู้ป่วยเด็ก ลดอุบัติการณ์การตกเตียงเท่ากับ0 ด าเนินการโดย 1)ให้ข้อมูลการเฝ้าระวัง
การตกเตียง โดยจัดท าStickerติดไว้บริเวณผนังหัวเตียงทุกเตียง 2)จัดท าแผ่นกั้นราวเตียง โดยใช้แผ่นกระดาษ
หนา เพื่อปิดช่องว่างของราวกั้นเตียง และเสริมสร้างพัฒนาการลงไปในแผ่นกระดาษลัง โดยใช้ ภาพการ์ตูน สัตว์
ดอกไม้ รูปภาพต่างๆ ให้สวยงาม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ช่วยลดอุบัติการณ์การตกเตียงของผู้ป่วยเด็ก ข้อมูลจากเดือน
มกราคม2562 ถึงเดือนมิถุนายน2562 การรายงานผู้ป่วยเด็กตกเตียงเท่ากับ0 สีสันและภาพกระตุ้นให้ผู้ป่วยเด็ก
สนใจ แผ่นราวกั้นมีน้ าหนักเบา จัดเก็บง่าย หยิบใช้สะดวก สร้างความพึงพอใจให้กับญาติ


เอกสาร

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close