วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

        วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดสุรินทร์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ออกให้บริการประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายพิจิตร  บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี โดยมีนายแพทย์สินชัย  ตันติรัตนานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีนายกองโทเสนีย์  มะโน นายอำเภอปราสาท  กล่าวต้อนรับ  และสาธารณสุขอำเภอปราสาท หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีม  อสม. ให้การต้อนรับ
       โรงพยาบาลปราสาทโดยการนำของ  นายแพทย์นพดล  พิษณุวงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท และนายแพทย์กิตติภพ  แจ่มโสภณ  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลปราสาท  นำแพทย์ พยาบาล  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาทออกให้บริการที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมด้วยนายจรูญ  ดวงพร สาธารณสุขอำเภอปราสาท และเจ้าหน้าที่จาก คปสอ.ปราสาทร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 207 คน และรับบริการด้านทันตกรรม ทั้งหมด  45 คน  แพทย์แผนไทย จำนวน 21คน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 6 คน  คัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 12 คน และมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น 118 คน ในนามของงาน พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงาน ครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close