วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

 วันที่ 21 ตุลาคม  " เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงถือเอาวันนี้เป็นวันพยาบาลเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ "

 เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2565 โดยมีนายแพทย์นพดล  พิษณุวงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นำคณะผู้บริหาร พยาบาล เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมในครั้งนี้

  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ในวันนี้ว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงโปรดเกล้าฯ จัดให้มีหน่วยทันตกรรมออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพระองค์ท่านมีพระราชปณิธานที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้รับบริการทางทันตสาธารณสุข ซึ่งนับเป็นความโชคดีของประเทศไทย ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่สำคัญยิ่งในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยทรงศึกษาวิชาการพยาบาลจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณีณยกิจในด้านประชาสงเคราะห์ การศึกษา การส่งเสริมความมีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาอาชีพ ซึ่งการช่วยเหลือของพระองค์ท่าน จัดเป็นงานสังคมสงเคราะห์โดยแท้จริง และโปรดการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้แห่งชาติ

และขอแสดงความยินดีกับพยาบาลดีเด่นทุกท่าน

 

 

 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close