วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

 

คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1476/2564 เรื่องมาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

1. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ตามคำสั่ง/ประกาศของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสุรินทร์ต้องกักกันตัว 14 วัน

2. การกักกันตัว 14 วัน ให้กักกันตัวในที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่ทางอำเภอ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด โดยห้ามออกจากพื้นที่กักกันตัว และหากมีอาการป่วยต้องแจ้งกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ทันที

3. สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสุรินทร์ ต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ที่รับผิดชอบพื้นที่มีผู้นั้นมาพัก ภายใน 24 ชั่วโมง

4. สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และจังหวัดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) ให้ทุกคนเฝ้าระวังตัวเอง ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

5. สำหรับผู้ที่มีอาการมีไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.5 °C) ไอ เจ็บคอมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ขอให้ดำเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. โดยเคร่งครัดและให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ทราบในทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1t4mg7Z2hr.../view...

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close