วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

            วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชน  ณ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง  จังหวัดสุรินทร์  ภายใต้การนำของนายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน ในการเป็นประธานในพิธีเปิด ตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 โดยมีนายประเสริฐ ยิ่งสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีนายประภาส  ศรีจันทร์เวียงนายอำเภอปราสาท  กล่าวต้อนรับ  และสาธารณสุขอำเภอปราสาท หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีม  อสม. ให้การต้อนรับ

           โรงพยาบาลปราสาทโดยการนำของ  นายแพทย์สมภพ  สารวนางกูรผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท   ได้มอบหมายให้นางสาววรางศรี   งามมาก  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลปราสาท   นำแพทย์ พยาบาล  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาทออกให้บริการที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  พร้อมด้วยนายจรูญ   ดวงพร สาธารณสุขอำเภอปราสาท และเจ้าหน้าที่จาก คปสอ.ปราสาทร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 221 คน และรับบริการด้านทันตกรรมทั้งหมด  49 คน  ส่งต่อและขอเข้าเป็นผู้ป่วยมูลนิธิฯ 7คน และมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น 97 คน ในนามของงานพอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงาน ครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close