วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

                                 โรงพยาบาลปราสาท ได้จัดทำโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลปราสาท ปี งบประมาณ 2562

  ระยะที่ 1 อบรมให้ความรู้พื้นฐานอัคคีภัยและฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น อบรม 2 รุ่นๆละ 150 คน วันที่ 26-27 มีนาคม 2562

  ระยะที่ 2 ซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ จป.และตัวแทนหน่วยงานละ 2 คน รวม 100 คน วันที่ 28 มีนาคม 2562

  ระยะที่ 3 ซ้อมอพยพหนีไฟ  โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ จป.และตัวแทนหน่วยงานละ 2 คน รวม 300 คน เข้าร่วมซ้อมแผนใน วันที่ 29 มีนาคม 2562

                              วันที่ 29 มีนาคม 2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสิ่งแวดล้อมฯ โดยการนำของ นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ดำเนินการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลปราสาท ได้มอบหมายให้ พญ.สิรินันท์  คงสัตยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็น ผบ.แผน และมีหน่วยงานจากภายนอกร่วมซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ดับเพลิงเทศบาลตำบลกังแอน ดับเพลิงเทศบาลนิคมปราสาท การไฟฟ้าอำเภอปราสาท กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 217 สถานีตำตรวจภูธรอำเภอปราสาท

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close