วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา09.00-12.00น.  นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์, นางสมโบว์ ฉัตรดำรง และคณะกรรมการ EOC คปสอ.ปราสาท ร่วมรับการนิเทศจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)อำเภอนำร่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลากร คปสอ.ปราสาท

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close