วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบ oral presentation ระดับดี ในเวทีวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการนำเสนองานวิจัย แบบ oral presentation ในเวทีวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี ผลงานเรื่องการพัฒนาการดำเนินการป้องกันอุบัติทางถนน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : การพัฒนาวงรอบที่ 4 DHS-RTI ปี 2560 นำเสนอโดยนางพฤกษชาติ ทบแป พยาบาลวิชาชีพ จากกลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผ่านการคัดเลือก "ระดับดี" จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้เป็นตัวอย่างและขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close