วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2024
 รางวัลเกียรติยศนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารย์ (ด้านชุมชน) : ปี 2560
 

นายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

           นายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์ เมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ท่านเป็นอายุรแพทย์ที่รับผิดชอบงานจิตเวชและยาเสพติด ท่านเป็นผู้ที่ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างเป็นระบบ จนมีผลงานได้รับรางวัลผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชดีเด่นระดับประเทศจากกรมสุขภาพจิต 3 ปีซ้อน และท่านสนับสนุนให้เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดขึ้น ถือเป็นหอผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งแรกในประเทศไทย ที่ไม่มีจิตแพทย์ ท่านได้วางรากฐานการทำงาน จัดทำแผนงบประมาณ วางกรอบอัตรากำลังและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพจนเป็นทีมที่มีความพร้อมและเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างให้กับเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ได้อย่างต่อเนื่อง

          จากการทำงานเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า ควรแก่การได้รับรางวัลเกียรติยศนายแพทย์อุดม  ลักษณวิจารณ์ ด้านบริหารจัดการงานสุขภาพจิตและจิตเวชดีเด่น ปี 2560 เพื่อเป็นแบบอย่างของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตชุมชนสืบไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close