ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย thaihealth

แฟ้มภาพ

การออกกำลังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด และราคาถูกที่สุดที่ทำให้สุขภาพดีและอายุยืน ดังนี้

1. ลดความเครียด เพราะความเครียดบั่นทอนความสุขและเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ หลายโรค

2. ทำให้เกิดความสุขซึมซ่านทั่วตัว ถ้าออกกำลังถึงขนาดสารสุขที่เรียกว่าเอนดอร์ฟินส์จะหลั่งมาในกระแสเลือดมาก ทำให้เกิดความสุขซึมซ่านทั่วตัว 

3. ทำให้อวัยวะต่างๆ แข็งแรง เช่น หัวใจ ปอด กระดูก ไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะนั้นๆ ได้ง่าย

4. ป้องกันโรคเบาหวานและควบคุมโรคเบาหวานได้ง่าย

5. รักษาโรคภูมิแพ้

6. ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่ค่อยเป็นโรคติดเชื้อ และลดการเป็นมะเร็งลง

7. ถุงซ่อมแซมร่างกายที่เรียกว่า “Exosome” ที่เพิ่มขึ้น