4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก ‘World Cancer Day


ภาพประกอบจาก pixabay.com


     “โรคมะเร็ง” ที่ใครๆ ก็กลัว เป็นปัญหาสาธารณะสุขของประชากรทั่วโลก และจากการสำรวจพบว่า “มะเร็ง” เป็นโรคอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตประชากรโลก ด้วยเหตุนี้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และสมาคมต่อต้านมะเร็งสากล (International Union Against Cancer: UICC) จึงได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น "วันมะเร็งโลก" (World Cancer Day) เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับโรคมะเร็ง และใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกาย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

     มะเร็ง 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุดในโลก
     ข้อมูลจาก GLOBOCAN ขององค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) พบว่าในปี พ.ศ.2555 โรคมะเร็ง 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุดในโลกคือ
     1. มะเร็งปอด (1.8 ล้านคน)
     2. มะเร็งเต้านม (1.7 ล้านคน)
     3. มะเร็งลำไส้ใหญ่ (1.4 ล้านคน)

     ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุดในโลกคือ
     1. มะเร็งปอด (1.6 ล้านคน)
     2. มะเร็งตับ (0.8 ล้านคน)
     3. มะเร็งกระเพาะอาหาร (0.7 ล้านคน)ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock


     สำหรับสถิติในประเทศไทย “โรคมะเร็ง” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย รองลงมาคือ อุบัติเหตุและโรคหัวใจตามลำดับ จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณะสุขพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรกได้แก่
     1. มะเร็งตับและท่อน้ำดี
     2. มะเร็งปอด
     3. มะเร็งเต้านม
     4. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
     5. มะเร็งปากมดลูก

 


     และในวันมะเร็งโลกปี 2559 นี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ (UICC) ได้จัดแคมเปญ “We Can. I Can.” (เราทำได้ฉันก็ทำได้) โดยเชิญชวนทุกคนส่งข้อความ ‘We can. I can.’ ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนใส่ใจหันมาช่วยกันป้องกันและต่อสู้กับมะเร็งด้วย