ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

กำจัดยุงลายช่วงฤดูฝน ยึดหลัก 3 เก็บ thaihealth

แฟ้มภาพ

นายกรัฐมนตรี นำทีมส่องสำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมเชิญชวนประชาชนกำจัดยุงลายช่วงฤดูฝน ครึ่งปีพบผู้ป่วย 2.2 หมื่นราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยเรียน แต่ผู้เสียชีวิตกลับเป็นกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ เน้นรณรงค์ในพื้นที่ 6 ร.และยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก

ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรณรงค์ “กำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก” โดยนายกรัฐมนตรี นำทีมส่องสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานที่ทำงานบริเวณทำเนียบ พร้อมปล่อยปลาหางนกยูง ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะอ่างบัวและพื้นที่ ที่มีน้ำขัง พร้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรอบบริเวณบ้านและชุมชน

          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน โรคที่ยุงลายเป็นพาหะ อาจทำให้ประชาชนเสี่ยงป่วยจากโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการ และทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดำเนินการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

          ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม – 26 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วย 22,539 ราย เสียชีวิต 29 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียนและผู้ป่วยเพิ่มเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนมากกลับเป็นกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป จากรายงานพบอีกว่า ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง ได้แก่ ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ โรคเลือด  และโรคทางระบบประสาท มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

          นายแพทย์โอภาส กล่าวเสริมว่า จากการสำรวจลูกน้ำยุงลายช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ยังพบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนสูงถึงร้อยละ 22.7 และดัชนีการพบลูกน้ำในภาชนะในสถานที่สำคัญ ได้แก่ โรงแรม, วัด, โรงเรียน, โรงงาน, และโรงพยาบาล สูงถึงร้อยละ 18, 11, 5, 22, และ 2 ตามลำดับ

        กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ จับมือกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย 6 ร. ได้แก่ 1.โรงเรือน (บ้าน/ชุมชน)2.โรงเรียน(สถานศึกษา/สถานเลี้ยงเด็กเล็ก) 3.โรงพยาบาล 4.โรงแรม/รีสอร์ท 5.โรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม  และ6.โรงธรรม (วัด/มัสยิด/โบสถ์)

        นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า มาตรการป้องกันโรคที่นำโดยยุงลาย คือ ป้องกันไม่ให้ยุงกัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก  “3 เก็บ 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอยู่อาศัย 2.เก็บขยะให้เกลี้ยงไม่ให้ยุงลายเพาะพันธุ์ 3.เก็บปิดน้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ ช่วยป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close