พิธีเปิด โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพบุคลากร  คปสอ.ปราสาท  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 58 - 26 พฤษภาคม 59  ณ สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวณชายแดน ที่ 217