วันที่ 9 ตุลาคม 2558 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จัด พิธีกรรมแซนโฎนตา เพื่อร่วมสืบสานประเภณี ทำบุญกลางเดือน 10 หรือประเพณีสารทของกลุ่มวัฒนธรรมเขมรในเขตจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษและบุรีรัมย์ มีจุดประสงค์ที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยเรียกว่า “แซนโดนตา” ( แซน-เซ่นสรวง, โดน-โคตรเง่า, ตา-ตา )