โรงพยาบาลปราสาท ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน หน่วยงานสัมพันธ์ โคกสะอาดคัพ ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 28 ก.ย. 2558 ถึง วันที่ 2 ต.ค. 2558 และทีมสามารถคว้าแช้มป์ในการแข่งขันครั้งนี้