ลำดับ ชื่อองค์กร เบอร์โทร เบอร์โทร มือถือ พิมพ์
1 ดับเพลิงอำเภอปราสาท 044-551199 - - พิมพ์.
2 เทศบาลอำเภอปราสาท 044-551286 - - พิมพ์.
3 ไฟฟ้าอำเภอปราสาท 044-551291 - - พิมพ์.
4 สถานีตำตรวจอำเภอปราสาท 044-551251 - - พิมพ์.
5 สายด่วนสุขภาพจิต รพ.ปราสาท - - 084-0880191 พิมพ์.
6 ศูนย์ REFER รพ.ปราสาท - - 088-5844125 พิมพ์.
7 กู้ชีพปราสาท 044-5517163 - - พิมพ์.
8 ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ 044-515470 044-515815 08 พิมพ์.
9 รพ.ท่าตูม CASE EMS 044-514044 88 88 พิมพ์.
10 รพ.ชุมพลบุรี CASE EMS 044-596074 พิมพ์.
11 รพ.สุรินทร์ CASE EMS 044-516034 พิมพ์.
12 รพ.จุฬาลงกรณ์ 02-2528181-3 พิมพ์.
13 รพ.ศรีนครินทร์ 043-348360 043-348361 พิมพ์.
14 รพ.ค่ายวีรวัฒน์ 044-513503 044-513603 044-513803 พิมพ์.
15 รพ.สนม 044-589025 พิมพ์.
16 รพ.ศีขรภูมิ 044-561160 พิมพ์.
17 รพ.ปราสาท 044-551295 044-532400-1 พิมพ์.
18 รพ.ลำดวน 044-541090 พิมพ์.
19 รพ.บัวเชด 044-579002 044-579076 พิมพ์.
20 รพ.กาบเชิง 044-559002 พิมพ์.
21 รพ.สำโรงมาบ 044-569080 พิมพ์.
22 รพ.สังขะ 044-571028 พิมพ์.
23 รพ.รัตนบุรี 044-599151 044-599281 044-536203 ต่อ 131 พิมพ์.
24 รพ.จอมพระ 044-533089-91 พิมพ์.
25 รพ.ท่าตูม (สิทธิบัตร) 044-591612 พิมพ์.
26 รพ.ท่าตูม 044-591126 044-591477-8 พิมพ์.
27 รวมแพทย์ (ธกส) 044-511523 พิมพ์.
28 รวมแพทย์ (หนองบัว) 044-513192 พิมพ์.
29 ห้องฉุกเฉิน รพ.สุรินทร์ 044-511006 044-516034 พิมพ์.
30 งานสังคมสงเคราะห์ 044-515913 พิมพ์.
31 ห้องครอด รพ.สุรินทร์ 044-514105 พิมพ์.
32 รพ.สุรินทร์ 044-511757 044-514128 พิมพ์.
33 สสอ.สนม 044-589048 พิมพ์.
34 สสอ.ปราสาท 044-551370 พิมพ์.
35 สสอ.บัวเชด 044-579036 พิมพ์.
36 สสอ.รัตนบุรี 044-599196 พิมพ์.
37 สสอ.จอมพระ 044-581102 พิมพ์.
38 สสอ.สำโรงทาบ 044-569086 พิมพ์.
39 สสอ.สังขะ 044-571207 พิมพ์.
40 สสอ.ท่าตูม 044-591143 พิมพ์.
41 สสอ.ชุมพลบุรี 044-596063 พิมพ์.
42 สสอ.เมือง 044-513874 พิมพ์.
43 งานบริหาร สสจ.สุรินทร์ 044-511340 พิมพ์.
44 สสจ.สุรินทร์ 044-512085-6 044-518402 พิมพ์.
45 อบจ.สุรินทร์ 044-511973 พิมพ์.