ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

1.ตู้แช่แข็งโลหิต
2.เครื่องเดินด้วยสายพาน
3.วัสดุการแพทย์ 8 รายการ
4.เครื่องทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยลมร้อน
5.ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร.pdf