ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดสติ๊กเกอร์ อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 1,600,000บาท ด้วยเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบ 80%)