ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบ 80%)