วันที่ 21 มกราคม 2559 นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราาท ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับแพทย์สภา ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุริทร์