วันที่ 5 ธันวาคมคม 2558  นายแพทย์ชุมนุม  วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาทร่วมกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ 2558 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย เวลา 07.19 น. นายวีระเกียรติ  รัมย์มณีรัตนากุล นายอำเภอปราสาท นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์   เวลา 08.30 นายอำเภอปราสาท นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและวันฉลองวันชาติไทย  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราสาท