ด้วยจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นธาคารเลือด จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบ 80%)