วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ได้กล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงเรณู  ศรีสมิต และคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ                              และการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น  ระดับประเทศ ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท