เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น. นายประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ได้ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงานตลาดนัดรักษ์โลก โรงพยาบาลปราสาท             ณ ลานอเนกประสงค์ข้างหลังอาคารอำนวยการ

         ตลาดนัดรักษ์โลก พืชผักปลอดสารพิษ มุ่งเน้นพัฒนาขบวนการผลิตในพื้นที่สำหรับทุกกิจกรรมให้เป็นการผลิตที่ดี  เหมาะสมปลอดภัยจากสารเคมีในขบวนการผลิต โดยผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดของเสียในขบวนการผลิต (Zero Waste) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างและพัฒนาเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรสีเขียวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีมโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           โรงพยาบาลปราสาท จะจัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว เพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลต้นแบบ และเพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ทำการเกษตรด้วยกระบวนการปลอดสารพิษ และพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นสถานบริการ ที่มีการดำเนินงานอาหารปลอดภัยอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกห่วงโซ่ของอาหาร เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในโรงพยาบาลได้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สิ่งของที่ไม่จำเป็นให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดอันจะนำมาซึ่งการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close