นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ทำพิธีเปิดงาน Big Cleaning Day ทาสีตึกสูญญตา โดยมีรองผอ.ฝ่ายการพยาบาล, หน.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป, หน.กลุ่มงานโครงสร้างฯ, หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ , วิชาชีพต่างๆ, จนท.ตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วม