วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. พญ.สิรินันท์  คงสัตยกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานโครงการ "เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่            Big Cleaning Day " โดยมีกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานสวน ศูนย์ความสะอาด(แม่บ้าน) เป็นแกนนำ ทำ Big Cleaning Day