วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประมวล ไทยงามศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท เป็นประธานกล่าวเปิด

โครงการอบรม “สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และเครื่องมือทางการแพทย์ (ENV)”

โดยมีอาจาย์โกเมธ นาควรรณกิจ เป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และเครื่องมือทางการแพทย์

ณ  ห้องประชุมใหญ่ ตึกใหม่ ชั้น3 โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์