วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายประมวล ไทยงามศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน โครงการรวมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยแบบพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย และเพื่อเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนเพื่อร่วมนโยบายของหน่วยงานรัฐใน โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลปราสาท