โรงพยาบาลปราสาทจัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ นำโดย นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท โดยมีกิจกรรม ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวแก่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลปราสาทและผู้อาวุโสภายในโรงพยาบาล