วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.   นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 9

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 100ปี การสาธารณสุขไทย และครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลปราสาท และร่วมปลูกต้นการบูร  ซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และก้าวเข้าสู่ 100 ปีการสาธารณสุขไทย โดยมี นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทและคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท จัดกิจกรรมดังกล่าว ชมนิทรรศการและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นฟรี