วันที่ 30 ธันวาคม 2560 นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทและคณะลงพื้นที่ลงเยี่ยมเสริมพลังด่านชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท 

พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในช่วง 7 วันอันตราย วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561