วันที่ 28 ธันวาคม  2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท   เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข( EOC ) ในห้วงปีใหม่ 2561 โรงพยาบาลปราสาท