วันที่14 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท ปลูกต้นการบูร ในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่วาระ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน “ต้นการบูร” ให้เป็นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข